De pups van Jazz & Rus la fler Colt gaan uitvliegen. De wijde wereld in. We geven het stokje over aan de nieuwe baasjes en wensen hun heel veel geluk en vooral boxer plezier toe. Gaat gaat jullie goed .Dikke knuffel van ons en Jazz !!!